UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

 

KIERUNEK PRACA
Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo
NABÓR CIĄGŁY OD KWIETNIA 2019

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.04.2019r. – 31.03.2020r.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:
· W wieku od 15 do 29 roku życia
· Niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
· Nieuczestniczenie w kształceniu i szkoleniu
(finansowanym ze środków publicznych)
· Zamieszkałe na terenie Województwa Pomorskiego


W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKTU OFERUJEMY:
· Szkolenie zawodowe
· Stypendium szkoleniowe/ Stypendium stażowe
· Catering podczas warsztatów i szkolenia
· Zwrot kosztów dojazdu/Zwrot kosztów noclegu
· Ubezpieczenie zdrowotne na okres szkolenia oraz stażu
· Pokrycie kosztów badań lekarskich na potrzeby stażu
· Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW na potrzeby stażu
· Zwrot kosztów opieki nad dziećmi /osobami zależnymi,


ZAKRES PROJEKTU:
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem:
· tworzenie IPD, badania predyspozycji, preferencji zawodowych
· doradztwo w zakresie nabywania kluczowych umiejętności
· indywidualne zajęcia motywacyjne
· warsztaty grupowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania
pracy oraz nabywania kompetencji


WSPARCIE FAKULTATYWNE:
· Szkolenie zawodowe (dla 50 osób)
· Kurs językowy branżowy (dla 10 osób)
· Staż zawodowy (dla 25 osób)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LIDER PROJEKTU:
EURO-FUNDUSZ s. c. A. Klusek, P. Kanarski
ul. Gen. Bora Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
tel. 691 800 023 / biuro@euro-fundusz.pl


 

    Już w marcu 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, przy  ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a, rozpocznie się kolejna edycja zająć psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc. Zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu.
 
    Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz wszystkich, którzy chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zachowaniami przemocowymi względem najbliższych i odbudować związek w oparciu o partnerstwo oraz wzajemny szacunek.
 
    Osoby zainteresowane, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się na indywidualne spotkanie w punkcie konsultacyjnym dla osób stosujących przemoc przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.
 
    Na indywidualne spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 58 773 20 85 .
                      

 

Na podstawie art.92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018r. poz.1986)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

zawiadamia, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych” wybrał:

1. Stowarzyszenie „RYTA” z/s w Gdańsku, 80-809 Gdańska ul. Lot. Polskich 2A/5. Schronisko „RYTA w Wiślince, 83-011 Wiślinka, ul. Piaskowa 9.

szczegółowe informacje znajduja sie na stronie: https://gopspruszczgdanski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/


 

 

Klauzula informacyjna dla klientów

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Pruszczu Gdańskim

z siedzibą w Cieplewie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Łęgowo.

2. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969

3. Cel przetwarzania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych

Dane osobowe Klientów mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Okres przechowywania

Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym, wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Klient Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie ma prawo żądać od Administratora:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie narusza przepisy RODO – Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa                    

8. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest:

– warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie i wynika z przepisów prawa;

– dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.

9. Profilowanie

Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie działalności Administratora:

 

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Łęgowo.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969
 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówek, pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”).
 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 14 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia orazprawo ich sprostowania. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 9. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym.

Prosimy o zgłaszanie w szczególności:

 • przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych, m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.,
   
 • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,

 

Informacje, prosimy kierować do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, osobiście w godzinach pracy GOPS ( poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godz. 7.30-15.30 oraz środy w godz. 7.30 - 17.00) lub telefonicznie pod nr tel.: (58) 691-15-01

Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański, Łęgowo ul. Spacerowo 8 w godzinach pracy pod numerem telefonu (58) 692-00-10, tel. interwencyjny (patrol zmotoryzowany pełniacy słóżbę) 664-430-371

Telefony alarmowe:

112 - alarmowy

997 - policja (Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim - ( 58) - 78-54-222)

998 - straż pożarna

999 - pogotowie

Informacje o wolnych miejscach w noclegowniach województwa pomorskiego uzyskać można pod bezpłatnym numerem telefonu - 987

Wykaz placówek dla osób bezdomnych w województwie pomorskim


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

apeluje

o właściwe wypełnianie wniosków

 

Informujemy, że dla mieszkańców

gminy wiejskiej Pruszcz Gdański, tj. miejscowości: Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Malentyn, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Weselno, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława i Żuławka, urzędem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie Dobry Start oraz fundusz alimentacyjny jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Łęgowo.

W związku z powyższym przy składaniu wniosków drogą elektroniczną przez osoby zamieszkujące ww. miejscowości należy wybrać GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pruszczu Gdańskim.

Wybór właściwego Ośrodka  znacznie usprawni proces rozpatrywania wniosków.

 

 

 

 

 


 

WAKACJE Z MUSZKIETERAMI

Nasi podopieczni skorzystają z bezpłatnych kolonii, dzięki 3. edycji charytatywnej akcji „Wakacje z Muszkieterami”.

Pomysłodawcą letniego wypoczynku jest Fundacja Muszkieterów wspierana przez właścicieli sklepów Intermarche i Bricomarche.

Łącznie w akcji weźmie udział 750 dzieci z całej Polski! Ambasadorką „Wakacji z Muszkieterami” jest medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej informacji: www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow