UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

Fundacja Świetlik 

Projekt „PFRON przywraca dofinansowanie na wózki o napędzie elektrycznym”, który jest skierowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 
Informacje dotyczące projektu zawarte są na stronie PFRON
 
Podstawowe informacje o projekcie znajdują się w zakładce Wsparcie osób niepełnosprawnych

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

zatrudni opiekuna/opiekunkę do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych  w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla:

 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą świadczyć osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:

- pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 668-869-726
od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Ciplewie 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pruszcz Gdański

       szczegółowe informacje dostepne są w BIP - zamówienia publiczne 

     

Zawiadomienie z dnia 28.08.2019r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018r. poz.1986) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.08.2019r. „Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych”.

Została wybrana następująca oferta Wykonawcy:

1. Stowarzyszenie na rzecz kobiet w trudnej sytuacji życiowej „JUNONA”

Schronisko dla osób bezdomnych, Piekło 30, 82-400 Sztum

 

 

Szczegółowe informacje dostepne są w BIP               


 
Diagnoza uzależnień i innych problemów społecznych występujących na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański
 
Szanowni Państwo zachęcamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym problematyki uzależnień oraz innych problemów społecznych występujących na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Ankieta jest skierowana do mieszkańców gminy Pruszcz Gdański i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na jej obszarze.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą do sporządzenia diagnozy uzależnień i innych problemów społecznych występujących na terenie gminy wiejskiej Pruszcz Gdański wraz z opracowaniem strategii w tym zakresie.

Dziękujemy za Państwa udział w badaniu.

Ankieta dot. uzależnień i innych problemów społecznych występujących na terenie gminy Pruszcz Gdański

 


 

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

Gmina Pruszcz Gdański otrzymała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizacje resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019,

W 2019r. w ramach w/w programu na terenie gminy Pruszcz Gdański realizowany będzie moduł I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

W 2019 roku ustalone są limity wsparcia opieki wytchnieniowej w ramach Programu – moduł I - 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego,

Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej w ramach ww. limitów jest bezpłatna.

W celu oceny stanu ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lekarz specjalista - zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do takiego pacjenta - członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

Z uwagi na pilotażową formę programu możliwości dotyczące ilości osób objętych wsparciem w 2019r. są ograniczone otrzymanym dofinansowaniem.

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20, lub pod numerem telefonu 662-163-967.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 - szczegóły

Wnioski nalezy składać do 30.08.2019r. -  WNIOSEK

Do wniosku należy dołączyć:

Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel

 

 


 

Fundacja "Reaxum" realizuje projekt pn. "GraduatON" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Ośob Niepełnosprawnych 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

 

Więcej informacji w zakładce: Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pod adresem:

https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 


 

                                                                  Cieplewo, 05.08.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018r. poz.1986) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych” .

 • W zadaniu nie wybrano żadnej oferty

Uzasadnienie wyboru:

faktyczne: na wykonanie zadania nie wpłynęła żadna oferta.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu

Gdańskim z siedzibą


w Cieplewie
ul. Długa 20a, 83-031 Łęgowo

 

Zaprasza

do złożenia ofert cenowych na:

świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu
Gminy Pruszcz Gdański

Szczegółowe informacje dostępne są w BIP https://gopspruszczgdanski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/


 

UWAGA!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie informuje, że

     wnioski o ustalenie prawa do:

      Świadczeń rodzinnych

      Świadczeń wychowawczych                     

      Świadczeń z funduszu alimentacyjnego

          Świadczenia „Dobry start”

na kolejny okres świadczeniowy należy składać:

 • od dnia 01.07.2019 r. – drogą elektroniczną
 • od dnia 01.08.2019r. – w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie przy ulicy Długiej 20A.

Przy składaniu wniosków drogą elektroniczną, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór organu właściwego do rozpatrzenia składanego wniosku. Dla mieszkańców miejscowości:

Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Malentyn, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Weselno, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława, Żuławka

organem właściwym jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE.

Wybór właściwego organu pozwoli uniknąć przesyłania wniosków pomiędzy ośrodkami, co wpłynie na usprawnienie procesu rozpatrywania ww. wniosków.

 


 

WAŻNE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na wszystkie dzieci, do ukończenia 18 roku życia,  bez kryterium dochodowego.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, będzie można składać w dwóch formach:

- w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

- w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.

Składając wniosek w wersji papierowej należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, numerów PESEL dzieci oraz numeru konta bankowego.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec, sierpień i wrzesień.

 Formularz wniosku obowiązujacy od 01 lipca 2019r. dostepny: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego


 

PUNKT KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNEJ W MEDIATECE

Od dnia 29 maja 2019 r. w Mediatece w Straszynie, ul. Dworcowa 6A zostanie otwarty punkt konsultacji psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji oraz współuzależnionych i osób z DDA z terenu gminy Pruszcz Gdański.

Punkt konsultacji będzie otwarty w każdą środę od 8:00 do 11:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 Można umówić się na spotkanie pod nr. tel. 574 260 904

PRACA DLA

OPIEKUNKI/OPIEKUNA

OSOBY STARSZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z

siedzibą w Cieplewie


zatrudni opiekuna/opiekunkę

osoby starszej

Praca w miejscowości

Juszkowo (od strony

Rotmanki)

 

Do zadań opiekuna należeć

będą czynności pielęgnacyjne

oraz zaspokojenie

podstawowych potrzeb

bytowych.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 668 869 726 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500

 


KIERUNEK PRACA
Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo
NABÓR CIĄGŁY OD KWIETNIA 2019

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.04.2019r. – 31.03.2020r.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:
· W wieku od 15 do 29 roku życia
· Niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
· Nieuczestniczenie w kształceniu i szkoleniu
(finansowanym ze środków publicznych)
· Zamieszkałe na terenie Województwa Pomorskiego


W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKTU OFERUJEMY:
· Szkolenie zawodowe
· Stypendium szkoleniowe/ Stypendium stażowe
· Catering podczas warsztatów i szkolenia
· Zwrot kosztów dojazdu/Zwrot kosztów noclegu
· Ubezpieczenie zdrowotne na okres szkolenia oraz stażu
· Pokrycie kosztów badań lekarskich na potrzeby stażu
· Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW na potrzeby stażu
· Zwrot kosztów opieki nad dziećmi /osobami zależnymi,


ZAKRES PROJEKTU:
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem:
· tworzenie IPD, badania predyspozycji, preferencji zawodowych
· doradztwo w zakresie nabywania kluczowych umiejętności
· indywidualne zajęcia motywacyjne
· warsztaty grupowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania
pracy oraz nabywania kompetencji


WSPARCIE FAKULTATYWNE:
· Szkolenie zawodowe (dla 50 osób)
· Kurs językowy branżowy (dla 10 osób)
· Staż zawodowy (dla 25 osób)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LIDER PROJEKTU:
EURO-FUNDUSZ s. c. A. Klusek, P. Kanarski
ul. Gen. Bora Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
tel. 691 800 023 / biuro@euro-fundusz.pl


 

    Już w marcu 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, przy  ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a, rozpocznie się kolejna edycja zająć psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc. Zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu.
 
    Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach, osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne i kuratorów oraz wszystkich, którzy chcą dobrowolnie nauczyć się panowania nad zachowaniami przemocowymi względem najbliższych i odbudować związek w oparciu o partnerstwo oraz wzajemny szacunek.
 
    Osoby zainteresowane, w pierwszej kolejności powinny zgłosić się na indywidualne spotkanie w punkcie konsultacyjnym dla osób stosujących przemoc przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.
 
    Na indywidualne spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 58 773 20 85 .
                      

 

Na podstawie art.92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018r. poz.1986)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

zawiadamia, że

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych” wybrał:

1. Stowarzyszenie „RYTA” z/s w Gdańsku, 80-809 Gdańska ul. Lot. Polskich 2A/5. Schronisko „RYTA w Wiślince, 83-011 Wiślinka, ul. Piaskowa 9.

szczegółowe informacje znajduja sie na stronie: https://gopspruszczgdanski.bip.gov.pl/search/publiccontracts/


 Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Łęgowo.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,
  2. Realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych,
  3. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. z późn. zm.);
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86;
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów;
 10. Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 


 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie działalności Administratora:

 

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, 83-031 Łęgowo.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: adriana@auditorsecurity.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969
 3. Zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówek, pracowników oraz ochrony mienia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”).
 5. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie 14 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia orazprawo ich sprostowania. Ponadto przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.
 9. Nie istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane z monitoringu mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi oraz przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają wsparcia w okresie zimowym.

Prosimy o zgłaszanie w szczególności:

 • przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym przebywają i nocują w miejscach nieogrzewanych, m.in. w altankach, parkach, pustostanach, klatkach schodowych, itp.,
   
 • sygnalizowanie o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,

 

Informacje, prosimy kierować do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a, osobiście w godzinach pracy GOPS ( poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godz. 7.30-15.30 oraz środy w godz. 7.30 - 17.00) lub telefonicznie pod nr tel.: (58) 691-15-01

Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański, Łęgowo ul. Spacerowo 8 w godzinach pracy pod numerem telefonu (58) 692-00-10, tel. interwencyjny (patrol zmotoryzowany pełniacy słóżbę) 664-430-371

Telefony alarmowe:

112 - alarmowy

997 - policja (Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim - ( 58) - 78-54-222)

998 - straż pożarna

999 - pogotowie

Informacje o wolnych miejscach w noclegowniach województwa pomorskiego uzyskać można pod bezpłatnym numerem telefonu - 987

Wykaz placówek dla osób bezdomnych w województwie pomorskim


 

 

 


 

WAKACJE Z MUSZKIETERAMI

Nasi podopieczni skorzystają z bezpłatnych kolonii, dzięki 3. edycji charytatywnej akcji „Wakacje z Muszkieterami”.

Pomysłodawcą letniego wypoczynku jest Fundacja Muszkieterów wspierana przez właścicieli sklepów Intermarche i Bricomarche.

Łącznie w akcji weźmie udział 750 dzieci z całej Polski! Ambasadorką „Wakacji z Muszkieterami” jest medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej informacji: www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow