UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

PRACA DLA OPIEKUNKI/OPIEKUNA

OSOBY STARSZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie poszukuje opiekuna/opiekunki do osoby starszej na terenie Straszyna.

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie.

Praca od zaraz.

Do zadań opiekuna należeć będą czynności pielęgnacyjne oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 728 853 604

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30


 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697) w celu zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 - ogranicza się wykonywanie zadań publicznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim od dnia 22 kwietnia 2020 roku do odwołania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z wyłączeniem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom tj. spraw z zakresu:

1. Pomoc społeczna (pracownicy socjalni) – 58 691-15-01

2. Świadczenia rodzinne i wychowawcze:

– nazwiska od A do Ł – tel. 728 857 032

– nazwiska od M-Ż – tel. 664 914 845

3. Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne
tel. 664 913 928

W sprawach bardzo pilnych interesanci będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub przez e-PUAP.

Osoby potrzebujące wsparcia psychologa mogą je uzyskań telefonicznie pod numerem 668- 869-720 (pn-pt w godz. 7.30. – 15.30)

Ponadto wskazuję, iż Ośrodek realizuje wszystkie sprawy publiczne będące w zakresie działania Ośrodka za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, operatora poczty, skrzynki mailowej lub telefonicznie.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu : 58 691-15-01


 

JEŻELI POBIERASZ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (TZW. 500+)

PAMIĘTAJ!!!

Świadczenia zostały przyznane do 31.05.2021r.

Jeżeli zmianie nie uległa Twoja sytuacja rodzinna (np. urodzenie dziecka)

W 2020r. NIE SKŁADAJ WNIOSKU O WW. ŚWIADCZENIE.

 

Natomiast wnioski o ustalenie prawa do:

 • Świadczeń rodzinnych
 • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Świadczenia „Dobry start”

na kolejny okres świadczeniowy należy składać:

 • od dnia 01.07.2020r. - drogą elektroniczną,
 • od dnia 01.08.2020r. - w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie przy ulicy Długiej 20A lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przy składaniu wniosków drogą elektroniczną, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór organu właściwego do rozpatrzenia składanego wniosku. Dla mieszkańców miejscowości:

Arciszewo, Będzieszyn, Bogatka, Borkowo, Borzęcin, Bystra, Cieplewo, Dziewięć Włók, Goszyn, Jagatowo, Juszkowo, Krępiec, Lędowo, Łęgowo, Malentyn, Mokry Dwór, Przejazdowo, Radunica, Rekcin, Rokitnica, Roszkowo, Rotmanka, Rusocin, Straszyn, Świńcz, Weselno, Wiślina, Wiślinka, Wojanowo, Żukczyn, Żuława, Żuławka

organem właściwym jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE.

 


 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Gdańskim 2020r.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA w Powiecie Gdańskim o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE w Powiecie Gdańskim


TELEFON DLA SENIORA
 
Samorząd Województwa Pomorskiego uruchomił specjalny telefon, gdzie seniorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc czy informacje. Codziennie od 8:00 do 22:00 pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej czekają pod numerem telefonu 58 326-87-34.
 
Oferują rozmowę, wsparcie, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. Nawet krótki kontakt może pomóc w przełamaniu osamotnienia. Pracownicy ROPS zachęcają seniorów do zgłaszania problemów. Skoordynują pomoc, powiadomią lokalne służby czy organizacje pozarządowe pomagające seniorom. Słowem zrobią wszystko, aby w tym trudnym czasie seniorzy nie czuli się samotni i zdani tylko na siebie.
 
POMORSKI TELEFON DLA SENIORA 58 326 87 34
Koszt połączenia zależy od taryfy operatora.

WAŻNE

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.


Adresatami pomocy są:

 • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się od 10 kwietnia bieżącego roku. https://sow.pfron.org.pl/

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Realizatorami programu w ramach Modułu III są samorządy powiatowe. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia wnioskowanej pomocy.

Wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach Modułu III mogą być składane w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku !

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). – https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).  Wzór wniosku -pdf

Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Ważna informacja !

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

 • wypełnienie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
 • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, nawet, jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

PFRON udostępni osobom niepełnosprawnym wsparcie infolinii 800 889 777 (połączenie bezpłatne).

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

 

 


 

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ

Szanowni Państwo,

misją Fundacji jest pomoc krzywdzonym dzieciom. Zwaszcza teraz, w tej tak trudnej dla wszystkich sytuacji, dzieci potrzebują naszego wsparcia. Chciałam zapewnić, że cały zespół FDDS robi wszystko, by było ono dla nich cały czas dostępne. Żaden z naszych podopiecznych nie został bez oferty pomocy. Nasze placówki pracują zdalnie, zapewniając podopiecznym stały kontakt z psychologami i terapeutami poprzez konsultacje online.
 
Od 1 marca, 7 dni w tygodniu, całodobowo działa nasz ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 - konsultanci wspierają, wyjaśniają i pomagają dzieciom i młodzieży w ich codziennych problemach.
 
Dla dorosłych, niepokojących się o dziecko, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00, dostępna jest nasza linia 800 100 100 (więcej informacji >>TUTAJ).
 
Dodatkowo dla rodziców zainteresowanych wskazówkami jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem polecam nasz ostatni wpis >>TUTAJ.
 
Dziękujemy za Państwa zaufanie i wsparcie. To dzięki niemu możemy dawać dzieciom siłę. Teraz, w tym wyjątkowo trudnym czasie, jest to ogromnie potrzebne.

PSYCHOLOG NA CZAS KRYZYSU

Gmina Pruszcz Gdański umożliwiła uzyskanie  telefonicznej, darmowej pomocy psychologocznej dla osób, które w ostanim czasie przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju, kryzys emocjonalny.

Z porad skorzystać można w środy w godz. 9.00 - 11.00 oraz w piątki w godz. 15.00-16.00

pod numerem telefonu

574-260-904

Dyżur pełni dr. n.med. Marcin Charczyński

 


 

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU GDAŃSKIM Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który dotarł do Powiatu Gdańskiego, informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie od dnia 17.03.2020r. do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów i przechodzi na pracę w trybie wewnętrznym.

Prosimy, aby najpilniejsze sprawy załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną lub jeśli to możliwe w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, iż każda osoba potrzebująca pomocy i wsparcia ją otrzyma

W sprawach bardzo pilnych interesanci będą przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub przez e-PUAP.

W sytuacjach niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi numerami:

Pomoc społeczna (pracownicy socjalni) – 58 691-15-01

Świadczenia rodzinne i wychowawcze:

– nazwiska od A do Ł – tel. 728 857 032

– nazwiska od M-Ż – tel. 664 914 845

Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne – tel. 664 913 928

Osoby potrzebujące wsparcia psychologa mogą je uzyskań telefonicznie pod numerem 668- 869-720 (pn-pt w godz. 7.30. – 15.30)

Osoby obłożnie chore lub samotne pilnie potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem pod nr. tel.: 58 691 15 01 lub ze Strażą Gminną Gminy Pruszcz Gdański (telefony: 58 692 00 10, 664 430 370, 664 430 371).

Apelujemy do ludzi młodych, zdrowych i samodzielnych o tzw. sąsiedzką pomoc seniorom.

Jednocześnie zapewniamy, że wszystkie świadczenia realizowane przez tut. Ośrodek będą wypłacane na dotychczasowych zasadach zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej ośrodka: gops.pruszczgdanski.pl

 


 

UWAGA

Mając na względzie potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, oraz w trosce o zdrowie klientów naszego Ośrodka, zwracamy się z gorącą prośbą o maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Ośrodka. W razie potrzeby uzyskania pomocy, wsparcia lub dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami:

1. Sekretariat – tel. 58 691 15 01

2. Świadczenia rodzinne i wychowawcze – nazwiska od A do Ł – tel. 728 857 032

– nazwiska od M-Ż – tel. 664 914 845

3. Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne – tel. 664 913 928

W zaistniałej sytuacji, przypominamy o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego drogą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że porady prawne dla mieszkańców zostają wstrzymane do odwołania.

Osoby obłożnie chore lub samotne pilnie potrzebujące pomocy mogą kontaktować się z naszym Ośrodkiem pod nr. tel.: 58 691 15 01 lub ze Strażą Gminną Gminy Pruszcz Gdański (telefony: 58 692 00 10, 664 430 370, 664 430 371). Jednocześnie apelujemy do ludzi młodych, zdrowych i samodzielnych o tzw. sąsiedzką pomoc seniorom.