UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

KONKURS

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie plakatu profilaktycznego „Uzależnieniom mówimy nie!” lub „Żyj zdrowo – precz z nałogami”.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież zamieszkałe w Gminie Pruszcz Gdański w wieku od 3 do 12 lat.


1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu związanego z profilaktyką uzależnień.
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany w formacie A3 dowolną techniką.
3. Autor projektu sam decyduje o treści hasła umieszczonego na plakacie.
4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
5. Prace należy wykonać indywidualnie.
6. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatorów Konkursu zgody na ich ekspozycję.
8. Prace należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Juszkowie, ul. Zakątek 1 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a w terminie do 28.08.2020 r. do godziny 15.00.
9. Prace, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Szczegółowe informacje wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA WYKONANIE PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!” LUB „ŻYJ ZDROWO – PRECZ NAŁOGOM”

§ 1

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego na wykonanie plakatu profilaktycznego „Uzależnieniom mówimy nie!” lub „Żyj zdrowo – precz z nałogami”( zwanego dalej konkursem) jest Gmina Pruszcz Gdański – Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

§ 2

Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież od 3 r.ż. do 12 r.ż. zamieszkujące na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

2. Uczestnicy muszą mieć pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na udział w konkursie oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do regulaminu.

§ 3

Cele konkursu

1. Kształtowanie i promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.

2. Zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami.

3. Zachęcanie młodzieży i dzieci do własnych przemyśleń i poszukiwań w tym zakresie.

4. Kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia.

5. Uzyskanie oryginalnych prac plastycznych, promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.

§ 4

Prace konkursowe

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu związanego z profilaktyką uzależnień.

2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany w formacie A3 dowolną techniką.

3. Autor projektu sam decyduje o treści hasła umieszczonego na plakacie.

4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego.

5. Prace należy wykonać indywidualnie.

6. Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę plastyczną.

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatorów Konkursu zgody na ich ekspozycję.

8. Prace należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Juszkowie, ul. Zakątek 1 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie, ul. Długa 20a w terminie do 28.08.2020 r. do godziny 15.00.

9. Prace, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 5

Komisja konkursowa

1. Wszystkie prace będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański.

2. W ramach konkursu Komisja Konkursowa wyłoni max. 100 laureatów konkursu.

3. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie komisji.

§ 6

Przewidywane nagrody

1. Każdy laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci jednego biletu rodzinnego do Centrum Hevelianum w Gdańsku.

2. Bilety będzie można wykorzystać do 31.12.2020 r.

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami, są Wójt Gminy Pruszcz Gdański

z siedzibą przy ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@pruszczgdanski.pl.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest organizacja Konkursu oraz przyznanie nagród. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz w przypadku przetwarzania, w tym upubliczniania, wizerunku na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, które zapoznają się z publikacjami związanymi z Konkursem oraz osoby korzystające z profili społecznościowych, strony internetowej Gminy Puszcz Gdański. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Pruszcz Gdański oraz profilu społecznościowym Facebook Gminy Pruszcz Gdański.

7. Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

8. Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail sekretariat@pruszczgdanski.pl lub adres pocztowy podany w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

§ 8

Uwagi końcowe

1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną zgody na udział w konkursie- załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Urząd Gminy - Ogłoszenia i komunikaty oraz na stronie internetowej www.pruszczgdanski.pl w zakładce Ogłoszenia Wójta


 

UWAGA!!!

W związku z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie klientów i pracowników, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie informuje, że

od 01.08.2020r. do 30.09.2020r.

wnioski o ustalenie prawa do:

  • ŚWIADCZENIA „DOBRY START”
  • ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,
  • ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,
  • DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH

należy składać w byłej siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański:

tj. przy ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdańskim

w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00

w środy w godzinach od 9.00 do 17.00

 

 

Jednocześnie przypominamy, że drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu Emp@tia, e-PUAP lub bankowości elektronicznej) wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start” można składać od dnia 01.07.2020r.

Przypominamy, że mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański, jako organ, do którego kierują wniosek powinni wybrać:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pruszczu Gdańskim.