UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tegoż serwisu, którego dane adresowe zawarte są na stronie głównej lub/i stronie kontaktowej.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Witamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

PRZEMOC! JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY DOMOWEJ LUB JEJ ŚWIADKIEM?

PRZERWIJ MILCZENIE! REAGUJ!

 

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji i pomocy. Masz prawo do procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc. 

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM PRZEZ PRAWO!

NIE WSTYDŹ SIĘ!

SZUKAJ POMOCY!!!

Zespół Interdyscyplinarny ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na terenie gminy Pruszcz Gdański

Tel. 58 691 16 98, w godzinach pracy tutejszego Ośrodka

 

I. Informacje ogólne

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, które współpracują ze sobą w skoordynowany sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz możliwości instytucji, które reprezentują, zapewniają skuteczne reagowanie na doniesienia o jakiejkolwiek formie przemocy.

Od listopada 2011r. na terenie Gminy Pruszcz Gdański funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany zarządzeniem Nr 112/2014 Wójta Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 28 listopada 2014, mający swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Pruszcz Gdański z/s w Cieplewie. W jego skład wchodzi 19 członków, przedstawicieli następujących instytucji:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszcz Gdański z/s w Cieplewie
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim
 • Zespół Szkół w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia 70
 • Zespół Szkół im. Ignacego Krasickiego w Straszynie
 • Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance
 • Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie im. prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wiślince
 • Szkoła Podstawowa w Wiślinie
 • Szkoła Podstawowa im.Romualda Traugutta w Wojanowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie
 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
 • SAD REJONOWY W GD. Południe w Gdańsku
 • Straż Gminna Gminy Pruszcz Gdański
 • Prokuratura Rejonowa Pruszcz Gdański
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna "FAMILIA"
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, Lech- Med” Rusocin

 

Głównym zadaniem Zespołu jest:

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

 

II.    PROCEDURA NK

Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne, dotyczyć może każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy status społeczny. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Przemoc powoduje skutki w wielu aspektach życia człowieka – rozpadają się więzi społeczne, pojawia się coraz więcej zachowań autodestrukcyjnych, związanych choćby z uzależnieniami.

PAMIĘTAJ!!!

Niebieska Karta nie jest sankcją wymierzoną przeciw komukolwiek! Nie służy do wymierzania sprawiedliwości, nie jest środkiem karnym, egzekucyjnym ani represyjnym. Nie ma też pełnić roli sankcji moralnej ani towarzyskiej. Niebieska Karta nie zastępuje społecznego obowiązku zawiadomienia o popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu (art.304 kpk).  Niebieska Karta nie jest instrumentem jedynym, ani też gwarantującym skuteczność interwencji - ale bardzo ważnym w procesie pomagania. Służy do dokumentowania przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz rodziny.

Dlaczego warto sporządzać Niebieską Kartę?

 • UJAWNI PRZEMOC
 • CHRONI POKRZYWDZONYCH
 • PODEJMUJE DZIAŁANIA WOBEC SPRAWCY